Tag: เทคนิคการเขียนบทความ

อาชีพเสริม นักเขียนบทความคุณภาพกับวิธีการที่แตกต่างในการเขียน

หากมองถึงรูปแบบและวิธีการนำเสนอ แน่นอนว่าแต่ละคนมีความเหมือนที่แตกต่างกันในแต่ละสายงาน นักเขียนบทความก็เช่นเดียวกันเพราะมีหลายระดับที่แตกต่างกัน หลายคนอาจสามารถเขียนบทความคุณภาพได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถทำได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนในการนำเสนอ ซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนที่เป็นนักเขียนก็อยากนำเสนองานที่มีคุณภาพให้มากที่สุด และพร้อมจะทำการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน ที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเขียนนั้นก็เพื่อเป็นการชี้จุดความสำคัญว่าส่วนใดคือสิ่งจำเป็นสำหรับบทความคุณภาพนั่นเองครับ การเขียนบทความคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพียงแต่อาจต้องอาศัยเวลาและทักษะในการนำเสนอที่ดีเท่านั้น เพราะบทความที่ดีต้องได้รับการค้นคว้าข้อมูลที่จะนำเสนอที่ดีด้วย รวมไปถึงการเรียบเรียงข้อมูลที่อ่านแล้วน่าสนใจนั่นจึงจะกลายเป็นจุดเด่นของการนำเสนอบทความคุณภาพนั้นๆ อย่างไรก็ตามตัวแปรอย่างเรื่องของเวลาคือส่วนสำคัญอย่างมาก หลายคนอาจสามารถเขียนงานได้ภายใน 24 ชั่วโมงแต่งานที่ออกมานั้นก็ตามคุณภาพที่ได้ แต่หลายคนมักสามารถนำเสนองานได้ภายในเวลา 2-3 วันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานปกติทั่วไป เพราะต้องใช้เวลาในการค้นคว้าข้อมูล รวมไปถึงการคิดค้นวิธีในการเขียนและการนำเสนอในแต่ละบทความเพื่อให้มีจุดเด่น และน่าสนใจที่แตกต่างกัน เพราะบางครั้งได้รับ Keywords (คำค้นหา) มาเพียงคำเดียวให้นำเสนอบทความเป็นจำนวนมาก ซึ่งผมเองก็ได้รับการสั่งงานในลักษณะนี้เช่นเดียวกันทำให้อารมณ์ที่เรียกว่า “ตัน” เริ่มเกิดขึ้นเหมือนกัน แต่แน่นอนว่านักเขียนก็ต้องมีวิธีการนำเสนอให้เกิดข้อแตกต่าง เพื่อให้บทความแต่ละเรื่องนั้นได้รับความน่าสนใจ ประสบการณ์เขียนบทความคุณภาพของผม ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ของผมในการเขียนงานมากว่า …